(Virtual Reality) VR & ứng dụng của công nghệ thực tế ảo VR

Công nghệ VR là gì? – Khái niệm công nghệ VR Thực tế ảo (Virtual Reality) là việc sử dụng công nghệ máy tính để tạo ra một môi trường giả lập. Không giống như các giao diện người dùng truyền thống, thực tế ảo đặt người dùng vào bên trong một trải nghiệm. Thay […]